Stichting PamefNL

Onze missie

Het geven van financiële en organisatorische hulp aan individuele personen en instellingen, zoals weeshuizen, verpleeghuizen voor ouderen en voor mensen met een handicap in Noord- en West-Sumatra, Indonesie. 
De hulp die we bieden moet een lange termijn oplossing zijn op het gebied van gezondheid, behuizing, voedsel, opleiding en een levenswaardig bestaansniveau.

Zowel instellingen als individuele personen worden veelal aangedragen door onze contactpersoon bij de protestants-christelijke kerk van Simalungen, de GKPS. In overleg met deze vertegenwoordiger van de kerk, wordt dan overlegd hoe PAMEFNL het beste kan helpen.


Onze strategie

Het zoeken van kleinschalige projecten, zodat de PAMEFNL Foundation de projecten efficiënt kan leiden van het begin tot het eind. Enkele leden van de PAMEFNL Foundation kunnen dan ook persoonlijk erbij betrokken worden als vrijwilliger om hen met het project te helpen, dit vanwege hun ervaringen in de beroepssector. Dit resulteert in een " value for money " oplossing en tevens creëert het een belangrijk samenwerkingsverband tussen de leden en de begeleiders van de instellingen ( weeshuizen, verzorgingshuizen ).
Het communiceren van de boodschap met de mensen die behoefte hebben aan hulp, door persoonlijk contact ( door alle PAMEFNL Foundation leden ) of door vrienden of door relaties van de mensen vanuit GKPS of de instellingen zoals hierboven genoemd.

Historie

De naam Pamefnl is gekozen ter ere van onze ouders en grootouders E.F Schlette and P.A.M Schlette-Trompert. Alle 9 kinderen van dit echtpaar zijn geboren op Sumatra, Indonesie.

Een aantal kinderen en kleinkinderen hebben in Mei 2009 Sumatra bezocht (Medan, Pematang Siantar and Padang) om meer te weten te komen over de historie van de familie toen zij op Sumatra leefden. Tijdens hun bezoek aan Siantar, de geboorteplaats van een aantal kinderen, hebben zij ook een bezoek gebracht aan de BKM ( Bumi Keselamatan Margarita ) Orphanage. Eenmaal terug in Nederland was het idee geboren om de kansarmen in deze streek van Sumatra te gaan helpen. De kinderen en kleinkinderen besloten dat de beste manier om dit te doen was door een stichting op te richten. Dit is in januari 2010 dan ook gebeurd.

Stichting Villa Valetudo

Naams verklaring – Romeinse godin tot behoud en verkrijgen van een goed welzijn.

Zij staat hier rechts naast haar vader AesculapiusHet doel van de stichting Villa Valetudo:

Het in stand houden van een centrum voor welzijn, ontspanning, ontmoeting, oriëntatie en het verwerven van kennis, gericht op veranderingsprocessen.


Deze stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

* Het aanbieden van (een traject van) individuele diensten, gesprekken en behandelingen;

* Het begeleiden van groepen, ook uit het bedrijfsleven;

* Het organiseren en aanbieden van cursussen, studiedagen, workshops en themadagen op het gebied van ontspanning, verzorging, gezondheid, persoonlijke      ontwikkeling en studie;

* Alsmede alle overige met het doel verband houdende wettig toegestane middelen in de meest ruime zin genomen.


Diverse partijen wensen een entourage te creëren en in stand te houden waar de mogelijkheid wordt geboden om verschillende inzichten, disciplines en stromingen bij elkaar te brengen, die werkzaam zijn ten behoeve van de samenleving op het gebied van welzijn, maatschappelijk-, sociaal-, bestuurlijk en cultureel werk.

Doel hiervan is een gemeenschappelijk ‘reservoir’ te vormen, krachten en ervaringen te bundelen, elkaar aan te vullen en zo nodig te ondersteunen, en van daaruit diensten aan te bieden aan derden, zowel aan particulieren als aan bedrijven en organisaties.

Welzijn en harmonie worden gezien als de grondslagen van dit centrum, waarbij de samenwerking van verschillende disciplines de dynamiek versterkt.

Valetudo was de naam van de Grieks-Romeinse godin tot het verkrijgen en behouden van welzijn

In het centrum ‘Villa Valetudo ’ Noordikslaan 21 te Almelo zijn reeds diverse partijen werkzaam.

De stichting richt zich op de in stand houding van dit soort centra.